• டிஃப்ளூரைடு

விண்ணப்பம்

டிஃப்ளூரைடு

2

செயல்படுத்தப்பட்ட அலுமினா உறிஞ்சுதல் முறை ஒரு பயனுள்ள புளோரின் அகற்றும் முறையாகும், இது ஒரு சிக்கனமான மற்றும் நடைமுறை முறையாகும்.

செயல்படுத்தப்பட்ட அலுமினா நல்ல உடல் செயல்திறன், அதிக வலிமை, நச்சுத்தன்மையற்றது மற்றும் சுவையற்றது, சுமார் 320m2/g குறிப்பிட்ட பரப்பளவு செயல்படுத்தப்பட்ட அலுமினாவை ஒரு பெரிய தொடர்புப் பகுதியை உருவாக்குகிறது, இதனால் நல்ல அயனி பரிமாற்ற திறன், 0.4cm க்கு மேல் உள்ள துளை திறன்3/g அதை அதிக உறிஞ்சுதல் திறனை உருவாக்குகிறது.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்:செயல்படுத்தப்பட்ட அலுமினா JZ-K1


உங்கள் செய்தியை எங்களுக்கு அனுப்பவும்: